Go To...

Wednesday, 23 July 2008

Bayaning Third World: Isang Reaksyon

Bayaning Third World

Nagandahan ako sa pelikulang ito. Sa una, maaaring hindi ito magustuhan o hangaan sa una dahil sa bigat ng tema na dinadala nito; subalit, kapag ito ay susuriing mabuti, mayroong mas malalim na perspektibo na pinapakita --- isang perspektibo sa pagkabayani ni Rizal na hindi alam ng nakararami kaya naman naisip kong ilagay ito sa aking blog [kahit wala namang nagbabasa nito kundi ako... xD]